Αρχική ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Π. Αττικής: Παράταση για τις αιτήσεις ενίσχυσης επιχειρήσεων λόγω Covid-19

Π. Αττικής: Παράταση για τις αιτήσεις ενίσχυσης επιχειρήσεων λόγω Covid-19

0
2

Παράταση στην προθεσμία υποβολής αιτήσεων μέχρι 21/12/2020, πήρε η Περιφέρεια Αττική, στην Δράση ενίσχυσης μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων. 

Ειδικότερα, η περιφέρεια Αττικής αποφασίζει:

Την 4η Τροποποίηση της πρόσκλησης της Δράσης «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Αττική», ως προς τα παρακάτω σημεία:
1. Στην ενότητα «2. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ» τροποποιείται η ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων σε 21/12/2020 και ώρα 15:00.
2. Στην ενότητα «8. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ» το χωρίο «Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή από 23/10/2020 ώρα 13.00 και έως τις 20/11/2020 ώρα 15.00», τροποποιείται σε «Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή από 23/10/2020 ώρα 13.00 και έως τις 21/12/2020 ώρα 15.00».

Κατά τα λοιπά ισχύει η ΑΠ 3444/16.11.2020 Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής (ΑΔΑ: Ω1ΥΞ7Λ7-ΞΔΗ) για την 3η τροποποίηση της πρόσκλησης της Δράσης «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Αττική».

ΚΑΝΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Απάντηση