Αρχική Τοπικα Νεα Κοινωνικοί Φορείς Οι ώρες αγιασμού στα σχολεία του Διονύσου

Οι ώρες αγιασμού στα σχολεία του Διονύσου

4
0

Ενόψει του προγραμματισανοίγματος των σχολείων τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, ακολουθεί το Πρόγραμμα Αγιασμού σε όλα τα σχολεία του Δήμου Διονύσου Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ

ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣΑΝΟΙΞΗΔΡΟΣΙΑΔΙΟΝΥΣΟΣΚΡΥΟΝΕΡΙΣΤΑΜΑΤΑΡΟΔΟΠΟΛΗ
1ο Νηπιαγωγείο Αγίου Στεφάνου:  11.00                             1ο Νηπιαγωγείο Άνοιξης:  12.00 1o Νηπιαγωγείο Δροσιάς:  12.30                             1ο Νηπιαγωγείο Διονύσου:  10.15 1ο Νηπιαγωγείο Κρυονερίου:  12.00                      Νηπιαγωγείο Σταμάτας: 11.00 Νηπιαγωγείο Ροδόπολης:  11.30   
2ο Νηπιαγωγείο Αγίου Στεφάνου:  11.00                             2ο Νηπιαγωγείο Άνοιξης:  12.00 2o Νηπιαγωγείο Δροσιάς:  12.30                             2ο Νηπιαγωγείο Διονύσου:  11.00 2ο Νηπιαγωγείο Κρυονερίου:  12.00                      
3ο Νηπιαγωγείο Αγίου Στεφάνου:  11.00                             
4ο Νηπιαγωγείο Αγίου Στεφάνου:  11.00                             
                             

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣΑΝΟΙΞΗΔΙΟΝΥΣΟΣΔΡΟΣΙΑΚΡΥΟΝΕΡΙΡΟΔΟΠΟΛΗΣΤΑΜΑΤΑ
1ο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Στεφάνου:  11.00                    Δημοτικό Σχολείο Άνοιξης:  11.00                            1ο Δημοτικό Σχολείο Διονύσου:   10.30                    1ο Δημοτικό Σχολείο Δροσιάς:  11.30                    1ο Δημοτικό Σχολείο Κρυονερίου:   11.00                            Δημοτικό Σχολείο Ροδόπολης:   12.00                    Δημοτικό Σχολείο Σταμάτας:   11.30                       
2ο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Στεφάνου:  11.30    2ο Δημοτικό Σχολείο  Διονύσου:  11.30                 3ο Δημοτικό Σχολείο  Διονύσου:     11.15                              2ο  Δημοτικό Σχολείο Κρυονερίου:   12.20                           
4ο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Στεφάνου:     11.30  

ΓΥΜΝΑΣΙΑ-ΛΥΚΕΙΑ

ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣΑΝΟΙΞΗΔΙΟΝΥΣΟΥΔΡΟΣΙΑΣΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ
Γυμνάσιο Αγ. Στεφάνου:  12.00                Γυμνάσιο Άνοιξης:  11.30                             Γυμνάσιο Διονύσου:  10.30                         Γυμνάσιο Δροσιάς:   12.00                          Γυμνάσιο Κρυονερίου:  12.40                    
Λύκειο 12.00    Λύκειο Άνοιξης: 13.00               Λύκειο Διονύσου:   10.30                             Λύκειο Δροσιάς:   11.00                               Λύκειο Κρυονερίου:   12.40                        

ΕΠΑΛ ΔΙΟΝΥΣΟΥ:   11.30                             

Απάντηση