Αρχική Τοπικα Νεα H Δράση συν-Πολιτών στηρίζει την Συμπαράταξη Ενωτικής Πρωτοβουλίας- Συμμαχίας για τον Πολίτη

H Δράση συν-Πολιτών στηρίζει την Συμπαράταξη Ενωτικής Πρωτοβουλίας- Συμμαχίας για τον Πολίτη

3
0

Τη Συμπαράταξη Ενωτικής Πρωτοβουλίας- Συμμαχίας για τον Πολίτη στηρίζει με ανακοίνωση της η Δράση συν-Πολιτών:

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Μετά από ανάλυση της διαμορφωθείσας κατάστασης στα πολιτικά πράγματα του Δήμου, συζήτηση και δημιουργική ανταλλαγή απόψεων, αποφασίσαμε να συμμετάσχουμε ενεργά, να στηρίξουμε έμπρακτα και να διευρύνουμε την Συμπαράταξη.

Προτάξαμε ως απολύτως καθοριστική την παρέμβαση της παράταξης «Συμμαχία για τον Πολίτη» και την πολιτική της πρόταση, η οποία λειτούργησε καταλυτικά στη διαμόρφωση των τελικών μας θέσεων.
Εκτιμήσαμε, επίσης, ως απολύτως θετική την απόφαση της παράταξης «Ενωτική Πρωτοβουλία» για Συμπαράταξη με άλλες παρατάξεις, κινήσεις πολιτών και μεμονωμένους πολίτες.
Θεωρούμε, συνεπώς, ότι και οι δύο παρατάξεις αντιμετωπίζουν με ωριμότητα και ευθύνη το αδιέξοδο στο οποίο έχει περιέλθει ο Δήμος.

Όσον αφορά στο πολιτικό πλαίσιο της απόφασής μας, αυτό έχει –συνοπτικά- ως εξής:

1. Η Συμπαράταξη αποτελεί μια έντιμη και εγγυημένη επιλογή για την αποκατάσταση της ομαλότητας και κανονικότητας στο Διόνυσο και την, εν συνεχεία, ανάπτυξη του τόπου.

2. Θεμελιώδη επιδίωξη και αναγκαία προϋπόθεση αποτελεί η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης μεταξύ Δημοτικής Αρχής, εργαζομένων στο Δήμο και Πολιτών.

3. Κρίσιμο παράγοντα για την αποτελεσματική εφαρμογή της πολιτικής και την επιτυχή υλοποίηση των σχεδίων αποτελεί η ευρεία συμμετοχή των Πολιτών.

4. Επιβεβλημένη είναι η επιστροφή στα βασικά και τα θεμελιώδη:
– Μηδενική ανοχή στη διαφθορά και την συναλλαγή.
– Καμία ασυλία στους αυτουργούς και κανένας συμψηφισμός.
– Καμία έκπτωση σε ζητήματα νομιμότητας, διαφάνειας και χρηστής διαχείρισης της δημοτικής περιουσίας.
– Μηδενική ανοχή στην ιδιοκτησιακή λογική με την οποία λειτουργούν όσοι καταλαμβάνουν και διαφεντεύουν το δήμο ωσάν να είναι κληρονομημένο τσιφλίκι.
– Καμία έκπτωση σε ζητήματα εφαρμοσμένου κοινωνικού ελέγχου, απολογισμού πεπραγμένων και δημόσιας λογοδοσίας.
– Αποδυνάμωση του δημαρχοκεντρικής διοίκησης και της άσκησης συγκεντρωτικής/ προσωποπαγούς πολιτικής, με ουσιαστική ενίσχυση (παρέχοντας αποφασιστικές αρμοδιότητες και πόρους) των Τοπικών Συμβουλίων.
– Ενίσχυση και εδραίωση του μοντέλου της άμεσης συμμετοχής των πολιτών με ενεργοποίηση θεσμών και πρακτικών, που προάγουν την πολιτική συμπεριφορά και καλλιεργούν την απαραίτητη ωριμότητα και συν-ευθύνη (συμβούλια στις γειτονιές, δημοψηφίσματα για τα μείζονος σημασίας θέματα).

Όσον αφορά στη λήψη άμεσων και ουσιαστικών μέτρων, με μεγάλο αντίκτυπο τόσο στο συμβολικό όσο και στο επικοινωνιακό πεδίο, οφείλουμε να προτάξουμε τη διαφάνεια, τη δημοσιότητα και τον διαπαραταξιακό έλεγχο στις αναθέσεις προμηθειών και έργων, καθώς και τη θεσμική/κανονιστική κατοχύρωση της σχετικής διαδικασίας.

Συμμετέχουμε στη Συμπαράταξη επιδιώκοντας δημιουργική και παραγωγική συνεργασία επ’ ωφελεία του Δήμου και των πολιτών.

Β. Κάουλα

Απάντηση