Αρχική Τοπικα Νεα Δημοτικό Συμβούλιο
5
0

Το απόγευμα της Τρίτης (4/11) συνεδριάζει, με τηλεδιάσκεψη, το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Διονύσου. Είκοσι θέματα, εμπεριέχει η ημερήσια διάταξη.

Ανάμεσα στα θέματα που θα συζητηθούν, είναι η δημιουργία ΚΕΠ Υγείας, μέσω του Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων, στο οποίο ο Δήμος Διονύσου. Θέμα που ξεχωρίζει είναι η τοποθέτηση νέου εναέριου υποσταθμού ΔΕΔΔΗΕ, στην Δροσιά.

Αναλυτικά η Ημερήσια Διάταξη:

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΘΕΜΑ 1ο: ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΟΥ ΕΝΑΕΡΙΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΤΟΥ ΔΕΔΔΗΕ ΣΤΗΝ ΔΕ ΔΡΟΣΙΑΣ

ΘΕΜΑ 2ο: Κανονισμός Λειτουργίας της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Διονύσου.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 3ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Δαπάνες Πιστοποιήσεων Καταλληλότητας Παιδικών Χαρών από διαπιστευμένο Φορέα του ΕΣΥΔ.

ΘΕΜΑ 4ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ “Προμήθεια Παροχής Υπηρεσίας Πλυσίματος -Καθαρισμού Μεταφορικών Μέσων”.

ΘΕΜΑ 5ο: Διαβίβαση για την έγκριση πρωτόκολλων οριστικής παραλαβής των υπηρεσιών (συνοπτικός) για την αποκομιδή βιοαποδομήσιμων υλικών, Ανάδοχος ΠAΥΛΑΚΗΣ.

ΘΕΜΑ 6ο: Διαβίβαση για την έγκριση πρωτόκολλων οριστικής παραλαβής των υπηρεσιών για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς ογκωδών απορριμμάτων, Ανάδοχος ΠAΥΛΑΚΗΣ. (Αριθ. Πρωτ: 24576)

ΘΕΜΑ 7ο: Διαβίβαση για την έγκριση πρωτόκολλων οριστικής παραλαβής των υπηρεσιών για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς ογκωδών απορριμμάτων, Ανάδοχος ΠAΥΛΑΚΗΣ. (Αριθ. Πρωτ: 24269)

ΘΕΜΑ 8ο: Διαβίβαση για την έγκριση πρωτόκολλων οριστικής παραλαβής των υπηρεσιών για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς ογκωδών απορριμμάτων, Ανάδοχος ΠAΥΛΑΚΗΣ. (Αριθ. Πρωτ: 25751)

ΘΕΜΑ 9ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΒΙΟΑΠΟΔΟΜΗΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΠΕΡΜΕ. (Αριθ. Πρωτ: 24578).

ΘΕΜΑ 10ο: Διαβίβαση για την έγκριση πρωτόκολλων οριστικής παραλαβής τμημάτων των υπηρεσιών για τη μεταφορά πολιτών για συμμετοχή σε εκπαιδευτικές & αθλητικές εκδηλώσεις. Ανάδοχος. Σαρρής Δ & Α Τουριστικές Επιχειρήσεις Α.Ε.

ΘΕΜΑ 11ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Συντήρηση και προμήθεια αναλωσίμων φωτοτυπικών μηχανημάτων μάρκας RICOH».

ΘΕΜΑ 12ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Συντήρηση και προμήθεια αναλωσίμων φωτοτυπικών μηχανημάτων μάρκας TOSHIBA»

ΘΕΜΑ 13ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΓΙΑ THN ΕΠΙΣΚΕΥH ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ, ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «Θ. ΠΑΝΟΥΣΑΚΗΣ Α.Ε.».

ΘΕΜΑ 14ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ, ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΚΑΞΕΚΩ».

ΘΕΜΑ 15ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ KAI ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΣΙΔΕΡΗΣ Ι. ΜΙΧΑΛΗΣ».

ΘΕΜΑ 16ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΒΙΟΑΠΟΔΟΜΗΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΠΕΡΜΕ. (Αριθ. Πρωτ: 27170).

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ 17ο: ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΔΣΝΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΕΙΟΤΕΜΑΧΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΟΓΚΩΔΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΘΕΜΑ 18ο: Δημιουργία ΚΕΠ Υγείας (Κέντρο Πρόληψης για την Υγεία) στο Δήμο μας & ετήσια συντήρηση για το Λογισμικό του ΚΕΠ Υγείας και τις επιπλέον Υπηρεσίες.

ΘΕΜΑ 19ο: Ενεργοποίηση 5 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης σε κάθε Δήμο μέλος του Δικτύου SDG 17 Greece στο πλαίσιο της Εβδομάδας Βιώσιμων Στόχων 2020.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΘΕΜΑ 20ό: Λήψη απόφασης για τον καθορισμό των θέσεων περιπτέρων που θα παραχωρηθούν με κλήρωση στην κατηγορία 30% (άτομα με αναπηρία, πολύτεκνους, πολεμιστές Κύπρου κλ) και στην κατηγορία 70% (με δημοπρασία) – Ορισμός τόπου και αρμόδιας επιτροπής για τη διενέργεια δημόσιας κλήρωσης για την κατηγορία 30% – Καθορισμός χρόνου παραχώρησης περιπτέρων.

Απάντηση