Αρχική Τοπικα Νεα Δημοτικό Συμβούλιο Φιλόδημος: Οι χρηματοδοτήσεις σε Περιφέρεια Ανατολικής Αττικής και δήμο Διονύσου

Φιλόδημος: Οι χρηματοδοτήσεις σε Περιφέρεια Ανατολικής Αττικής και δήμο Διονύσου

1
0

Τα Ειδικά Επενδυτικά Προγράμματα Ενίσχυσης Δήμων «ΦιλόΔημος Ι» και «ΦιλόΔημος ΙΙ», δημιουργήθηκαν για να καλύψουν τις πολύ μεγάλες ανάγκες σε υποδομές στις τοπικές κοινωνίες. Ο αρχικός προϋπολογισμός των 500 εκατομμυρίων ευρώ έχει υπερκαλυφθεί πάνω από τέσσερις φορές. Από τις Προσκλήσεις του «ΦιλόΔημου» που έχουν προκηρυχθεί μέχρι σήμερα, έχουν ενεργοποιηθεί και είναι διαθέσιμα για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τους Δήμους και τις Περιφέρειες της χώρας, περισσότερα από 2 δισ. ευρώ.

Επειδή οι ανάγκες της Αυτοδιοίκησης είναι πολύ μεγάλες, η ελληνική κυβέρνηση και το υπουργείο Εσωτερικών, προχώρησαν στη δημιουργία νέων, καινοτόμων, ειδικά σχεδιασμένων και ευέλικτων χρηματοδοτικών εργαλείων για την κάλυψή τους.

  • Δρομολογούν στοχευμένα έργα μικρής κλίμακας, τα οποία είχαν μείνει επί χρόνια στο περιθώριο, παρά την αναγκαιότητά τους
    Λειτουργούν ως «πολλαπλασιαστής» ανάπτυξης στις τοπικές κοινωνίες, τόσο στη φάση της κατασκευής, όσο και σε αυτή της λειτουργίας των έργων
  • Προστατεύουν το περιβάλλον με την κατασκευή ή αποκατάσταση και επέκταση υφιστάμενων αποχετευτικών υποδομών
  • Διασφαλίζουν την επαρκή πρόσβαση σε πόσιμο νερό για εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους σε ολόκληρη τη χώρα
  • Δημιουργούν ένα περιβάλλον δημιουργικής απασχόλησης και ψυχαγωγίας για δεκάδες χιλιάδες παιδιά σε όλη τη χώρα μέσω της συνδρομής στην κατασκευή σύγχρονων παιδικών χαρών με νέες προδιαγραφές ασφαλείας
  • Υπερδιπλασιάζουν τα διαθέσιμα ποσά για τη συντήρηση σχολείων, καθώς η χρηματοδότηση μέσω του «ΦιλόΔημος ΙΙ» είναι επιπρόσθετη της ετήσιας τακτικής ενίσχυσης για τον ίδιο σκοπό, η οποία αυξήθηκε για το 2018 στα 28 εκατ. ευρώ
  • Ενισχύουν τις δομές της Πολιτικής Προστασίας μέσω της προμήθειας μηχανημάτων έργου, έπειτα από πολλά χρόνια και στη βάση των αναγκών που διαπιστώνουν οι ίδιοι οι δήμοι
  • Ενεργοποιούν διαθέσιμους πόρους που δεν αρκούσαν από μόνοι τους για την υλοποίηση των αναγκαίων παρεμβάσεων

Ο αρχικός, συνολικός, προϋπολογισμός των 740 εκατ. ευρώ για το 2018, ανέβηκε στα 2,026 δισ. ευρώ, ενώ μέχρι το 2023 πρόκειται να φθάσει τα 2,3 δισ. ευρώ.

Τα Ειδικά Προγράμματα Ενίσχυσης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης «ΦιλόΔημος» και «ΦιλόΔημος ΙΙ», είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας των υπουργείων Εσωτερικών και Οικονομίας και Ανάπτυξης. Υλοποιούνται από το Υπουργείο Εσωτερικών και αποτελούν έμπρακτα την πολιτική της κυβέρνησης για τη στήριξη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, παρά τους περιορισμούς των δημοσιονομικών δεδομένων. Το Πρόγραμμα προβλέπει τη δανειοδότηση των ΟΤΑ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) μέσω του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠ&Δ) για τη χρηματοδότηση των έργων. Τα δάνεια εξοφλούνται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων χωρίς να επιβαρύνουν τους δήμους.

Το πρόγραμμα του Φιλόδημου στην Ανατολική Αττική\

 

Το πρόγραμμα Φιλόδημος στον Δήμο Διονύσου

 

 

 

 

Απάντηση