Αρχική Τοπικα Νεα Δημοτικό Συμβούλιο Την Τρίτη συνεδριάζει εκ νέου το δημοτικό συμβούλιο

Την Τρίτη συνεδριάζει εκ νέου το δημοτικό συμβούλιο

1
0
Νέα συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Διονύσου. Εννέα είναι τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, του συμβουλίου που θα συνεδριάσει το απόγευμα της Τρίτης.

Τα θέματα της ημερήσιας Διάταξης

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΘΕΜΑ 1ο: Γ ́ Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου ο.ε. 2019.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΘΕΜΑ 2ο: α. Διατήρηση της υφιστάμενης ρυμοτομίας στις περιοχές της μελέτης: «Ολοκλήρωση δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων στον Αγ. Στέφανο και δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων στους οικισμούς Ραπεντώσα και Πευκόφυτο του Δήμου Διονύσου» [κωδ πράξης (ΟΠΣ): 5003809 – ΥΠΟΕΡΓΟ 1] β.Έγκριση προτεινόμενων θέσεων των φρεατίων κατάθλιψης Κ2, Κ6, Κ8, Κ13, Κ14, Κ19 και Κ30 καθώς και των αντλιοστασίων Α/Σ Ρ1, Α/Σ 3, Α/Σ Π1 και Α/Σ Π2 της μελέτης: «Ολοκλήρωση δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων στον Αγ. Στέφανο και δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων στους οικισμούς Ραπεντώσα και Πευκόφυτο του Δήμου Διονύσου» [κωδ πράξης (ΟΠΣ): 5003809 – ΥΠΟΕΡΓΟ 1].

ΘΕΜΑ 3ο: Κανονισμός Υπαίθριας διαφήμισης Δήμου Διονύσου.

ΘΕΜΑ 4ο: Παραχώρηση 40 στάσεων στις κεντρικές λεωφόρους του Δήμου Διονύσου για διαφημιστική εκμετάλλευση.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 5ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΘΕΜΑ 6ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Συντήρηση και προμήθεια αναλώσιμων φωτοτυπικών μηχανημάτων μάρκας RICOH».

ΘΕΜΑ 7ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Υπηρεσιών τεχνικού εργασίας για δύο έτη».

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

ΘΕΜΑ 8ο: Διαβίβαση εγγράφων σχετικά με την εξέταση ένστασης του Μ.Ε.

ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση ή μη άδειας κινηματογράφησης στο Δημοτικό Κοιμητήριο Κρυονερίου.

Απάντηση