Αρχική Τοπικα Νεα Δημοτικό Συμβούλιο Με 38 θέματα συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο

Με 38 θέματα συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο

5
0

Την Τρίτη 11/12, είναι προγραμματισμένη η συνεδριάσει του Δημοτικού Συμβουλίου. Συνολικά τα θέματα που θα συζητηθούν είναι 38. Ανάμεσα τους, η αναμόρφωση του  προϋπολογισμού που φαίνεται ότι ανοίγει τον δρόμο, για την για την καταβολή των οφειλόμενων αναδρομικών στους εργαζομένους του Δήμου.

Τα θέματα συζήτησης 

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
ΘΕΜΑ 1ο: Αίτηση κου Καραγιάννη Κων/νου για αγορά διπλού οικογενειακού τάφου στο Κοιμητήριο Ροδόπολης.
ΘΕΜΑ 2ο: Αίτηση κας Μπελέγρη Σοφίας για αγορά διπλού οικογενειακού τάφου στο Κοιμητήριο Ροδόπολης.
ΘΕΜΑ 3ο: Έγγραφο για Εισήγηση στο Δ.Σ. για θέματα που αφορούν το.Κοιμητήριο Αγ. Στεφάνου.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΘΕΜΑ 4ο: 4η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ο.Ε. 2018.
ΘΕΜΑ 5ο: Περί Καθορισμού του Πλαισίου Τιμολογιακής Πολιτικής που θα ακολουθηθεί για το Δημοτικό Γυμναστήριο.
ΘΕΜΑ 6ο: Ενοποίηση και καθορισμός τελών λειτουργίας των κοιμητηρίων Δήμου Διονύσου.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση της αριθ. 96/5-12-2018 απόφασης του Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ. KOINΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Η ΕΣΤΙΑ με θέμα «Επανέγκριση προϋπολογισμού του Ν.Π Δ.Δ ΚΟΙ.ΠΑ.Π Η ΕΣΤΙΑ ο.ε. 2019 και ετησίου Προγράμματος Δράσης του Ν.Π κατόπιν της Γνώμης του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ του Υπουργείου Εσωτερικών».
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΘΕΜΑ 8ο: Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου στο πλαίσιο του Προγράμματος της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού «Άθληση για όλους».
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση χρονικής παράτασης της υπ’άριθμ 22906/03-07-2018 σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 132 του Ν4412/2016, για την «Παροχή Υπηρεσιών Ανάπτυξης συστήματος διαδικασιών & πολιτικών για την προσαρμογή του Δήμου Διονύσου στις απαιτήσεις του νέου Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (2016/679) GDPR ΑΔΑΜ: 18SYMV003366908»
ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση χρονικής παράτασης της υπ’αριθμ. 41328/18-12-2018 σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 132 του Ν4412/2016, για την «Προμήθεια φρέσκου παστεριωμένου γάλακτος για χορήγηση στους δικαιούχους εργαζόμενους του Δήμου Διονύσου» χωρίς υπέρβαση συμβατικού αντικειμένου, ΑΔΑΜ: 17SYMV002454995.
ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση χρονικής παράτασης (μη ουσιώδηs τροποποίηση) της υπ’ άριθμ 27301/27-08-2018 (ΑΔΑΜ:18SYMV003609729) σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 132 παρ. 1 περ. ε’ του Ν4412/2016, για την Προμήθεια, Εγκατάσταση και Συντήρηση Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφαλείας στα Φορτηγά Απορριμματοφόρα Οχήματα του Δήμου.
ΘΕΜΑ 12ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Εργασίες περίθαλψης αδέσποτων ζώων συντροφιάς».
ΘΕΜΑ 13ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Υπηρεσίες Συντήρησης και Προμήθειας Η/Μ Εξοπλισμού κτιρίων (Συντήρηση & Επισκευή Καυστήρων, κλιματιστικών Μηχανημάτων, Φορητών Πυροσβεστικών Μέσων και Προμήθεια κλιματιστικών Μηχανημάτων».
ΘΕΜΑ 14ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «για τη συμμετοχή υπαλλήλων του Δήμου Διονύσου σε σεμινάρια και συνέδρια με σκοπό την επιμόρφωσή τους».
ΘΕΜΑ 15ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Υπηρεσίες Συντήρησης και Τεχνικής Υποστήριξης του λογισμικού διαχείρισης των ραντεβού του Δημοτικού Πολυϊατρείου».
ΘΕΜΑ 16ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Παροχή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ, ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ».
ΘΕΜΑ 17ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Συντήρηση και Επισκευή Χλωριωτών Αντλιοστασίων και Δεξαμενών».
ΘΕΜΑ 18ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «για την ηχοφωτιστική κάλυψη των πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου Διονύσου».
ΘΕΜΑ 19ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ.
ΘΕΜΑ 20ό: ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Υπηρεσίες Συντήρησης Ξύλινων Κατασκευών κτιρίων & Κοινόχρηστων Υποδομών του Δήμου».
ΘΕΜΑ 21ο: ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ 737/2018 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.
ΘΕΜΑ 22ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Υπηρεσιών τεχνικού εργασίας για δύο έτη».
ΘΕΜΑ 23ο: Διαβίβαση για την έγκριση πρωτόκολλων οριστικής παραλαβής τμημάτων των υπηρεσιών για τo καθαρισμό των δημοτικών κτηρίων, Ανάδοχος. ΥΑΔΕΣ Α.Ε.
ΘΕΜΑ 24ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ (ΑΠΟΨΙΛΩΣΗ) ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ» ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 21888/2-7- 2018 ΣΥΜΒΑΣΗΣ.
ΘΕΜΑ 25ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «για τη Συνδιοργάνωση του Δήμου Διονύσου με το Σύλλογο Γυναικών Αγίου Στεφάνου Εικαστικής – Μουσικής Παράστασης “Ο Πρίγκιπας Αριόστο”».
ΘΕΜΑ 26ο: Διαβίβαση για την έγκριση πρωτόκολλων οριστικής παραλαβής τμημάτων των υπηρεσιών για τη μεταφορά πολιτών για συμμετοχή σε εκπαιδευτικές & αθλητικές εκδηλώσεις. Ανάδοχος. Δ & Α Τουριστικές Επιχειρήσεις Α.Ε.
ΘΕΜΑ 27ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ TOY ΥΠ’ ΑΡΙΘ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ «ME99920» ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΣΥΝΤΡΑΚ ΕΠΕ».
ΘΕΜΑ 28ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ «ΜΕ59570», «ΚΗΟ6029», «ΚΗΗ6440», «RAVO ΣΑΡΩΘΡΟ», «ΜΕ88139»,«ΚΗΙ7256» και «ΚΗΗ6440 ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «Θ. ΠΑΝΟΥΣΑΚΗΣ Α.Ε.».
ΘΕΜΑ 29ο: Εξειδίκευση Πίστωσης εγγεγραμμένης στον Κ.Α 00.6492 ο.ε. 2018 με Τίτλο <Δικαστικά Έξοδα Εκτέλεσης Δικαστικών Αποφάσεων ή Συμβιβαστικών Πράξεων> και στον Κ.Α 00.6823 ο.ε. 2018 με Τίτλο <Τόκοι Υπερημερίας Χρήσης> για την πληρωμή της 90/2018 Διαταγής Πληρωμής Ειρηνοδικείου Μαραθώνα υπέρ του Μαγγίνα Γεώργιου.
ΘΕΜΑ 30ό: Εξειδίκευση Πίστωσης εγγεγραμμένης στον Κ.Α 00.6492 ο.ε. 2018 με Τίτλο <Δικαστικά Έξοδα Εκτέλεσης Δικαστικών Αποφάσεων ή Συμβιβαστικών Πράξεων> και στον Κ.Α 00.6823 ο.ε. 2018 με Τίτλο <Τόκοι Υπερημερίας Χρήσης> για την πληρωμή της 89/2018 Διαταγής Πληρωμής Ειρηνοδικειου Μαραθώνα υπέρ του Λέπουρη Γεώργιου.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΘΕΜΑ 31ο: Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας δημοπρασίας για την εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων των Δήμων (άρθ. 192 παρ. 1 του Ν. 3463/2006) σύμφωνα με το άρθ. 1 του ΠΔ 270/1981.
ΘΕΜΑ 32ο: Συγκρότηση επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών του άρθ. 32 του Ν. 1080/1980, όπως ισχύει.
ΘΕΜΑ 33ο: Συγκρότηση επιτροπής της παρ. 1 του άρθ. 7 του ΠΔ 270/1981 περί εκτίμησης εκποιούμενων ακινήτων.
ΘΕΜΑ 34ο: Λήψη απόφασης Δ.Σ. εγκριτικής της με αρ.: 437/2018 ΑΟΕ περί Έκπτωσης Μισθωτή – Καταγγελία Μίσθωσης & Έκδοσης Πρωτοκόλλου Διοικητικής Αποβολής.
ΘΕΜΑ 35ο: Καθορισμός τελών για την κατάληψη κοινοχρήστων χώρων στο Δήμο Διονύσου για το έτος 2019, σύμφωνα με τον ενιαίο κανονισμό κατάληψης κοινόχρηστων χώρων Δήμου Διονύσου (250/2017 ΑΔΣ).
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΘΕΜΑ 36ο: Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ – ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΩΝ ΚΑΙ ΓΕΦΥΡΩΝ – ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ».
ΘΕΜΑ 37ο: Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017».
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΘΕΜΑ 38ο: Λήψη απόφασης (μετά από αναμόρφωση προϋπολογισμού ο.ε. 2018) για συμπληρωματική παροχή χρηματικής επιχορήγησης σε Πολιτιστικούς, Αθλητικούς Συλλόγους και Σωματεία καθώς και σε Σωματεία και Συλλόγους που επιχορηγούνται για πρώτη φορά, με έδρα εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Διονύσου.

Απάντηση