Αρχική Τοπικα Νεα Δημοτικό Συμβούλιο Με 154 θέματα στην ημερήσια διάταξη, θα συνεδριάσει την Τρίτη(17/7), το δημοτικό...

Με 154 θέματα στην ημερήσια διάταξη, θα συνεδριάσει την Τρίτη(17/7), το δημοτικό συμβούλιο του Δ.Διονύσου

224
0

Με 154 θέματα στην ημερήσια διάταξη, θα συνεδριάσει την Τρίτη(17/7), το δημοτικό συμβούλιο του Δ.Διονύσου

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΘΕΜΑ 1ο: Οριοθέτηση χώρων στάθμευσης ατόμων με αναπηρία (ΑμεΑ) επί του οδοστρώματος οδών πέριξ πλατειών της Δ.Κ. Αγ. Στεφάνου.
ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση μελέτης εγκατάστασης και λειτουργίας νέας φωτεινής σηματοδότησης(διάβασης πεζών) επί της Λ. Δροσιάς – Σταμάτας στον Δήμο Διονύσου.
ΘΕΜΑ 3ο: Περίπτερα Δήμου Διονύσου.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση Κυκλοφοριακής μελέτης για προσωρινές ρυθμίσεις στη Λ. Δροσιάς- Σταμάτας της Δ.Κ. Δροσιάς στα πλαίσια του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Δ.Κ. ΔΡΟΣΙΑΣ έτους 2017».
ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Δ.Κ. ΔΡΟΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2017»
ΘΕΜΑ 6ο: ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 (Α.Π.1) «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 2018», ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» 2017-2018, Β’ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ, ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ. Τίτλος Πράξης: Ανάπλαση πάρκου-πλατείας Αγίου Δημητρίου Δ.Κ. Κρυονερίου.
ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση αναγκαιότητας για την προμήθεια ΑΔΔΥ (Ασφαλής Διάταξη Δημιουργίας Υπογραφής – USB token) για τις ανάγκες της Τεχνικής Υπηρεσίας.
ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση Διενέργειας (Αναγκαιότητας) εκτέλεσης των Συμβάσεων Παροχής Υπηρεσιών για την «Ενεργειακή Αναβάθμιση – Αυτοματοποίηση Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων και Εφαρμογές Smart Cities με εξοικονόμηση ενέργειας, στο Δήμο Διονύσου».
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση Διενέργειας Προμήθειας Γάλακτος 2019.
ΘΕΜΑ 10ο: Εφαρμογή του άρθρου 82 του Ν.4483/2017 περί κάλυψης οργανικών θέσεων σε Ο.Τ.Α. α ́βαθμού από προσωπικό που κατατάχθηκε σε προσωρινούς πίνακες διοριστέων του Α.Σ.Ε.Π. και απασχολήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ.4 του Ν.3584/2007.
ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ
ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση διενέργειας (αναγκαιότητας) για την προμήθεια τροφών για τα αδέσποτα ζώα Δήμου Διονύσου.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΘΕΜΑ 12ο: Διενέργεια πλειοδοτικής δημοπρασίας για την περισυλλογή εγκαταλελειμμένων οχημάτων, σύμφωνα με το ΠΔ 116/2004.
ΘΕΜΑ 13ο: Διαγραφή προσαυξήσεων τελών ύδρευσης.
ΘΕΜΑ 14ο: Διαγραφές χρεώσεων βεβαιωτικών καταλόγων.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση αναγκαιότητας προμήθειας Γραφικής Ύλης – Μικροαντικειμένων Γραφείου – Φωτοαντιγραφικού χαρτιού & Εντύπων.
ΘΕΜΑ 16ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «για τη συμμετοχή υπαλλήλων του Δήμου Διονύσου σε σεμινάρια και συνέδρια με σκοπό την επιμόρφωσή τους».
ΘΕΜΑ 17ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Ελέγχου λειτουργικής κατάστασης οικιακών υδρομετρητών».
ΘΕΜΑ 18ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ» ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 13901/22.05.2017 ΣΥΜΒΑΣΗΣ.
ΘΕΜΑ 19ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Μαγνητοφώνηση Απομαγνητοφώνηση Πρακτικών Δημοτικού Συμβουλίου Οικονομικής Επιτροπής -Επιτροπή Ποιότητα Ζωής – Βιβλιοδεσία Επίσημων Πρακτικών».
ΘΕΜΑ 20ό: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Συντήρηση και προμήθεια αναλωσίμων φωτοτυπικών μηχανημάτων μάρκας TOSHIBA».
ΘΕΜΑ 21ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Υπηρεσίες Συντήρησης και Τεχνικής Υποστήριξης του λογισμικού διαχείρισης των ραντεβού του Δημοτικού Πολυιατρείου».
ΘΕΜΑ 22ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Προμήθειας λογισμικού αναβάθμισης υποδομών πληροφορικής Δήμου Διονύσου».
ΘΕΜΑ 23ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «για την υπηρεσία κουρδίσματος πιάνου για υλοποίηση του 5ου Χορωδιακού Φεστιβάλ της Μικτής Χορωδίας Δήμου Διονύσου».
ΘΕΜΑ 24ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «για την ηχοφωτιστική κάλυψη των πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου Διονύσου».
ΘΕΜΑ 25ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Παροχή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ, ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ».
ΘΕΜΑ 26ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Παροχή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ, ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ».
ΘΕΜΑ 27ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προμήθεια Υπηρεσίας Εκκενώσεις Βόθρων.
ΘΕΜΑ 28ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ.
ΘΕΜΑ 29ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. «ΜΕ88139» ,«ΜΕ84682» ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΑΡΩΘΡΟΥ RAVO ΜΕ ΑΡ. ΠΛΑΙΣΙΟΥ 20569, ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΣΙΔΕΡΗΣ Ι. ΜΙΧΑΛΗΣ».
ΘΕΜΑ 30ό: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Συντήρηση και προμήθεια αναλωσίμων φωτοτυπικών μηχανημάτων μάρκας RICOH».
ΘΕΜΑ 31ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «για την υπηρεσία για τη συνοδεία πιάνου στο 5ο Χορωδιακό Φεστιβάλ της Μικτής Χορωδίας Δήμου Διονύσου ».
ΘΕΜΑ 32ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «για την επιμέλεια, παραγωγή και εκτέλεση του μουσικού προγράμματος για το 2ο Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών με πενταμελή ορχήστρα (τραγουδιστής, κλαρίνο, λαούτο, βιολί και κρουστά) την Κυριακή 24 και την Δευτέρα 25 Ιουνίου 2018».
ΘΕΜΑ 33ο: Διαβίβαση για την έγκριση πρωτόκολλων οριστικής παραλαβής τμημάτων των υπηρεσιών για τη μεταφορά πολιτών για συμμετοχή σε εκπαιδευτικές & αθλητικές εκδηλώσεις Ανάδοχος Δ & Α Τουριστικές Επιχειρήσεις Α.Ε.
ΘΕΜΑ 34ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Απευθείας ανάθεση για την εκτέλεση των υπηρεσιών «Πιστοποιημένων Εκτιμητών για το Α ΕΡΓΟ: Κατασκευή αντιπλημμυρικού έργου στη Λεωφόρο Δροσιάς– Σταμάτας ΚΑΕΚ 051350101009, 051350101012, 051350101023, 051350101053 στη Δ.Κ. Σταμάτας».
ΘΕΜΑ 35ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Μαγνητοφώνηση Απομαγνητοφώνηση Πρακτικών Δημοτικού Συμβουλίου Οικονομικής Επιτροπής -Επιτροπή Ποιότητα Ζωής – Βιβλιοδεσία Επίσημων Πρακτικών».
ΘΕΜΑ 36ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ του τμήματος για «Έλεγχο και εντοπισμό αφανών διαρροών δικτύου ύδρευσης».
ΘΕΜΑ 37ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «για την ηχοφωτιστική κάλυψη των πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου Διονύσου».
ΘΕΜΑ 38ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «για την επιμέλεια, παραγωγή και εκτέλεση της εκδήλωσης των “Αποστόλων Πέτρου και Παύλου” την Παρασκευή 29 Ιουνίου 2018, στον προαύλιο χώρο της εκκλησίας Κοιμήσεως Θεοτόκου στην Άνοιξη.
ΘΕΜΑ 39ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘ. ΚΗΟ6199 ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΚΑΞΕΞΩ ( ΑΡΙΘ. 687 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ)( αρ.πρωτ.23473/10-7-18).
ΘΕΜΑ 40ό: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΚΗΟ6169 ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΚΑΞΕΞΩ ( ΑΡΙΘ. 679 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ) ( αρ.πρωτ.23446/10-7-18).
ΘΕΜΑ 41ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘ. ΚΗΟ6056 ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΚΑΞΕΞΩ ( ΑΡΙΘ. 683 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ) ( αρ.πρωτ.23463/10-7-18).
ΘΕΜΑ 42ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘ. ΚΗΙ7287 ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΚΑΞΕΞΩ ( ΑΡΙΘ. 686 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ) ( αρ.πρωτ.23469/10-7-18).
ΘΕΜΑ 43ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘ. ΚΗΙ7256 ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΚΑΞΕΞΩ ( ΑΡΙΘ. 680 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ) ( αρ.πρωτ.23469/10-7-18).
ΘΕΜΑ 44ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘ. ΚΗΙ7256 ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΚΑΞΕΞΩ ( ΑΡΙΘ. 680 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ) ( αρ.πρωτ.23454/10-7-18).
ΘΕΜΑ 45ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘ. ΚΗΙ6566 ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΚΑΞΕΞΩ ( ΑΡΙΘ. 721 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ) ( αρ.πρωτ.23476/10-7-18).
ΘΕΜΑ 46ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘ. ΚΗΗ6438 ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΚΑΞΕΞΩ ( ΑΡΙΘ. 727 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ) ( αρ.πρωτ.23493/10-7-18).
ΘΕΜΑ 47ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘ. ΚΗΗ6169 ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΚΑΞΕΞΩ ( ΑΡΙΘ. 678 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ) ( αρ.πρωτ.23438/10-7-18).
ΘΕΜΑ 48ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘ. ΚΗΗ6168 ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΚΑΞΕΞΩ ( ΑΡΙΘ. 685 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ) ( αρ.πρωτ.23467/10-7-18).
ΘΕΜΑ 49ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘ. ΚΗΗ6153 ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΚΑΞΕΞΩ ( ΑΡΙΘ. 688 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ) ( αρ.πρωτ.23478/10-7-18).
ΘΕΜΑ 50ό: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘ. ΚΗΗ6153 ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΚΑΞΕΞΩ ( ΑΡΙΘ. 684 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ) ( αρ.πρωτ.23465/10-7-18).
ΘΕΜΑ 51ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘ. ΚΗΗ5529 ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΚΑΞΕΞΩ ( ΑΡΙΘ. 723 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ) ( αρ.πρωτ.23483/10-7-18).
ΘΕΜΑ 52ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘ. ΚΗΗ5525 ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΚΑΞΕΞΩ ( ΑΡΙΘ. 724 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ) ( αρ.πρωτ.23487/10-7-18).
ΘΕΜΑ 53ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘ. ΚΗΗ5525 ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΚΑΞΕΞΩ ( ΑΡΙΘ. 722 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ) ( αρ.πρωτ.23441/10-7-18).
ΘΕΜΑ 54ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘ. ΚΗΗ2219 ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΚΑΞΕΞΩ ( ΑΡΙΘ. 726 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ) ( αρ.πρωτ.23490/10-7-18).
ΘΕΜΑ 55ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘ. ΚΗΗ6168 ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΚΑΞΕΞΩ ( ΑΡΙΘ. 682 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ) ( αρ.πρωτ.23460/10-7-18).
ΘΕΜΑ 56ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘ. ΚΗΗ2219 ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΚΑΞΕΞΩ ( ΑΡΙΘ. 681 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ) ( αρ.πρωτ.23456/10-7-18).
ΘΕΜΑ 57ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. «ΜΕ67452» ,«ΜΕ107371» «ΚΗΙ3159», «ΚΗΗ2155», «ΚΗΙ3174», «ΚΗΗ2310» ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΜΙΕΤΣΕΛ». ( αρ.πρωτ.23707/11-7-18).
ΘΕΜΑ 58ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΜΕ79704 ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΜΑΓΓΙΝΑΣ ΚΩΝ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ( ΑΡΙΘ. 737 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ)». (αρ.πρωτ.23684/11-7-18).
ΘΕΜΑ 59ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΜΕ79704 ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΜΑΓΓΙΝΑΣ ΚΩΝ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ( ΑΡΙΘ. 716 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ) (αρ.πρωτ.23674/11-7-18).
ΘΕΜΑ 60ό: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΚΗΟ6098 ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΜΑΓΓΙΝΑΣ ΚΩΝ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ( ΑΡΙΘ. 746 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ) (αρ.πρωτ.23698/11-7-18).
ΘΕΜΑ 61ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΚΗΙ9647 ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΜΑΓΓΙΝΑΣ ΚΩΝ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ( ΑΡΙΘ. 740 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ) (αρ.πρωτ.23690/11-7-18).
ΘΕΜΑ 62ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΚΗΙ7262 ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΜΑΓΓΙΝΑΣ ΚΩΝ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ( ΑΡΙΘ. 745 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (αρ.πρωτ.23690/11-7-18).
ΘΕΜΑ 63ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΚΗΙ7262 ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΜΑΓΓΙΝΑΣ ΚΩΝ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ( ΑΡΙΘ. 741 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ) ( αρ.πρωτ.23691/11-7-18).
ΘΕΜΑ 64ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΚΗΙ3041 ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΜΑΓΓΙΝΑΣ ΚΩΝ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ( ΑΡΙΘ. 739 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ) (αρ.πρωτ.23689/11-7-18).
ΘΕΜΑ 65ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΚΗΗ2309 ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΜΑΓΓΙΝΑΣ ΚΩΝ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ( ΑΡΙΘ. 744 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ) (αρ.πρωτ.23697/11-7-18).
ΘΕΜΑ 66ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΚΗΗ2255 ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΜΑΓΓΙΝΑΣ ΚΩΝ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ( ΑΡΙΘ. 717 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ) (αρ.πρωτ.23676/11-7-18).
ΘΕΜΑ 67ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΚΗΗ2254 ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΜΑΓΓΙΝΑΣ ΚΩΝ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ( ΑΡΙΘ. 742 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ) (αρ.πρωτ.23692/11-7-18).
ΘΕΜΑ 68ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΚΗΗ2233 ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΜΑΓΓΙΝΑΣ ΚΩΝ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ( ΑΡΙΘ. 743 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ) (αρ.πρωτ.23693/11-7-18).
ΘΕΜΑ 69ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΚΗΗ2172 ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΜΑΓΓΙΝΑΣ ΚΩΝ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ( ΑΡΙΘ. 738 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ) (αρ.πρωτ.23687/11-7-18).
ΘΕΜΑ 70ό: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΚΗΟ6098 ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΜΑΓΓΙΝΑΣ ΚΩΝ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ( ΑΡΙΘ. 718 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ) (αρ.πρωτ.23700/11-7-18).
ΘΕΜΑ 71ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΜΕ104749 ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΜΑΓΓΙΝΑΣ ΚΩΝ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ( ΑΡΙΘ. 747 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ) (αρ.πρωτ.23699/11-7-18).
ΘΕΜΑ 72ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΚΗΙ7293 ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΜΑΓΓΙΝΑΣ ΚΩΝ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ( ΑΡΙΘ. 720 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ) (αρ.πρωτ.23678/11-7-18).
ΘΕΜΑ 73ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΚΗΙ7262 ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΜΑΓΓΙΝΑΣ ΚΩΝ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ( ΑΡΙΘ. 714 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ) ( αρ.πρωτ.23671/11-7-18).
ΘΕΜΑ 74ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΚΗΙ6140 ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΜΑΓΓΙΝΑΣ ΚΩΝ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ( ΑΡΙΘ. 735 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ) (αρ.πρωτ.23680/11-7-18).
ΘΕΜΑ 75ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΚΗΙ3017 ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΜΑΓΓΙΝΑΣ ΚΩΝ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ( ΑΡΙΘ. 736 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ) (αρ.πρωτ.23682/11-7-18).
ΘΕΜΑ 76ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΚΗΟ6137 ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΜΑΓΓΙΝΑΣ ΚΩΝ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ( ΑΡΙΘ. 715 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ) (αρ.πρωτ.23672/11-7-18).
ΘΕΜΑ 77ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΚΗΙ3175 ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΜΑΓΓΙΝΑΣ ΚΩΝ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ( ΑΡΙΘ. 719 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ) (αρ.πρωτ.23677/11-7-18).
ΘΕΜΑ 78ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΑΡΩΘΡΟΥ (RAVO) ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ Θ. ΠΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΑΕ (ΑΡΙΘ. 728 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ) ( αρ.πρωτ.23800/12-7-18).
ΘΕΜΑ 79ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΜΕ84683 ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ Θ. ΠΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΑΕ (ΑΡΙΘ. 761 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ) ( αρ.πρωτ.23819/12-7-18).
ΘΕΜΑ 80ό: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΚΗΙ7296 ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ Θ. ΠΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΑΕ (ΑΡΙΘ. 767 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ) ( αρ.πρωτ.23770/12-7-18).
ΘΕΜΑ 81ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΚΗΙ7256 ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ Θ. ΠΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΑΕ (ΑΡΙΘ. 769 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ) ( αρ.πρωτ.23777/12-7-18).
ΘΕΜΑ 82ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΚΗΙ3145 ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ Θ. ΠΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΑΕ (ΑΡΙΘ. 771 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ) ( αρ.πρωτ.23781/12-7-18).
ΘΕΜΑ 83ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΚΗΗ6442 ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ Θ. ΠΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΑΕ (ΑΡΙΘ. 768 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ) ( αρ.πρωτ.23772/12-7-18).
ΘΕΜΑ 84ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΚΗΗ6169 ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ Θ. ΠΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΑΕ (ΑΡΙΘ. 778 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ) ( αρ.πρωτ.23794/12-7-18).
ΘΕΜΑ 85ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΚΗΗ6169 ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ Θ. ΠΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΑΕ (ΑΡΙΘ. 772 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ) ( αρ.πρωτ.23795/12-7-18).
ΘΕΜΑ 86ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΚΗΗ6169 ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ Θ. ΠΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΑΕ (ΑΡΙΘ. 770 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ) ( αρ.πρωτ.23778/12-7-18).
ΘΕΜΑ 87ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΚΗΗ6169 ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ Θ. ΠΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΑΕ (ΑΡΙΘ. 765 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ) ( αρ.πρωτ.23779/12-7-18).
ΘΕΜΑ 88ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΚΗΟ6199 ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ Θ. ΠΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΑΕ (ΑΡΙΘ. 779 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ) ( αρ.πρωτ.23793/12-7-18).
ΘΕΜΑ 89ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΚΗΟ6199 ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ Θ. ΠΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΑΕ (ΑΡΙΘ. 766 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ) ( αρ.πρωτ.23774/12-7-18).
ΘΕΜΑ 90ό: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΚΗΗ6440 ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ Θ. ΠΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΑΕ (ΑΡΙΘ. 764 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ) ( αρ.πρωτ.23768/12-7-18).
ΘΕΜΑ 91ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΚΗΙ7296 ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ Θ. ΠΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΑΕ (ΑΡΙΘ. 763 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ) ( αρ.πρωτ.23820/12-7-18).
ΘΕΜΑ 92ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΚΗΗ6169 ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ Θ. ΠΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΑΕ (ΑΡΙΘ. 760 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ) ( αρ.πρωτ.23814/12-7-18).
ΘΕΜΑ 93ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΚΗΗ6169 ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ Θ. ΠΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΑΕ (ΑΡΙΘ. 757 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ) ( αρ.πρωτ.23815/12-7-18).
ΘΕΜΑ 94ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΣΑΡΩΘΡΟΥ ΜΑΡΚΑΣ BUCHER ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ Θ. ΠΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΑΕ (ΑΡΙΘ. 777 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ) ( αρ.πρωτ.23792/12-7-18).
ΘΕΜΑ 95ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΜΕ99920 ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ Θ. ΠΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΑΕ (ΑΡΙΘ. 773 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ) ( αρ.πρωτ.23783/12-7-18).
ΘΕΜΑ 96ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΜΕ88139 ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ Θ. ΠΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΑΕ (ΑΡΙΘ. 758 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ) ( αρ.πρωτ.23802/12-7-18).
ΘΕΜΑ 97ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΜΕ84682 ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ Θ. ΠΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΑΕ (ΑΡΙΘ. 775 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ) ( αρ.πρωτ.23789/12-7-18).
ΘΕΜΑ 98ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΜΕ84682 ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ Θ. ΠΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΑΕ (ΑΡΙΘ. 756 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ) ( αρ.πρωτ.23798/12-7-18).
ΘΕΜΑ 99ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΑΡΩΘΡΟΥ (RAVO) ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ Θ. ΠΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΑΕ (ΑΡΙΘ. 762 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ) ( αρ.πρωτ.23816/12-7-18).
ΘΕΜΑ 100ό: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΚΗΗ5524 ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ Θ. ΠΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΑΕ (ΑΡΙΘ. 732 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ) ( αρ.πρωτ.23810/12-7-18).
ΘΕΜΑ 101ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΚΗΗ6168 ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ Θ. ΠΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΑΕ (ΑΡΙΘ. 733 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ) ( αρ.πρωτ.23809/12-7-18).
ΘΕΜΑ 102ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΚΗΙ6566 ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ Θ. ΠΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΑΕ (ΑΡΙΘ. 729 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ) ( αρ.πρωτ.23808/12-7-18).
ΘΕΜΑ 103ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΚΗΗ6169 ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ Θ. ΠΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΑΕ (ΑΡΙΘ. 754 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ) ( αρ.πρωτ.23807/12-7-18).
ΘΕΜΑ 104ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΚΗΟ6199 ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ Θ. ΠΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΑΕ (ΑΡΙΘ. 730 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ) ( αρ.πρωτ.23805/12-7-18).
ΘΕΜΑ 105ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΚΗΙ7296 ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ Θ. ΠΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΑΕ (ΑΡΙΘ. 755 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ) ( αρ.πρωτ.23804/12-7-18).
ΘΕΜΑ 106ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΜΕ56384 ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ Θ. ΠΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΑΕ (ΑΡΙΘ. 759 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ) ( αρ.πρωτ.23813/12-7-18).
ΘΕΜΑ 107ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΚΗΙ3145 ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ Θ. ΠΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΑΕ (ΑΡΙΘ. 731 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ) ( αρ.πρωτ.23811/12-7-18).
ΘΕΜΑ 108ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΜΕ56384 ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ Θ. ΠΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΑΕ (ΑΡΙΘ. 776 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ) ( αρ.πρωτ.23791/12-7-18).
ΘΕΜΑ 109ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΚΗΗ6440 ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ Θ. ΠΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΑΕ (ΑΡΙΘ. 774 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ) ( αρ.πρωτ.23785/12-7-18).
ΘΕΜΑ 110ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΚΗΙ7296 ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ Θ. ΠΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΑΕ (ΑΡΙΘ. 734 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ) ( αρ.πρωτ.23801/12-7-18).
ΘΕΜΑ 111ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΗ6168 ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΠΟΥΡΗΣ ( ΑΡΙΘ. 699 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ) (αρ.πρωτ.23845/12-7-18).
ΘΕΜΑ 112ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΣΑΡΩΘΡΟΥ ΜΑΡΚΑΣ RAVO ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΠΟΥΡΗΣ ( ΑΡΙΘ. 698 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ)(αρ.πρωτ.23844/12-7-18).
ΘΕΜΑ 113ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕ88139 ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΠΟΥΡΗΣ ( ΑΡΙΘ. 713 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ) (αρ.πρωτ.23863/12-7-18).
ΘΕΜΑ 114ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΟ6153 ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΠΟΥΡΗΣ ( ΑΡΙΘ. 712 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ) (αρ.πρωτ.23862/12-7-18).
ΘΕΜΑ 115ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΙ6566 ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΠΟΥΡΗΣ ( ΑΡΙΘ. 706 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ) (αρ.πρωτ.23856/12-7-18).
ΘΕΜΑ 116ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΗ6438 ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΠΟΥΡΗΣ ( ΑΡΙΘ. 705 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ) (αρ.πρωτ.23853/12-7-18).
ΘΕΜΑ 117ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΗ6056 ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΠΟΥΡΗΣ ( ΑΡΙΘ. 701 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ) (αρ.πρωτ.23848/12-7-18).
ΘΕΜΑ 118ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΗ5592 ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΠΟΥΡΗΣ ( ΑΡΙΘ. 703 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ) (αρ.πρωτ.23850/12-7-18).
ΘΕΜΑ 119ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΗ5526 ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΠΟΥΡΗΣ ( ΑΡΙΘ. 702 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ) (αρ.πρωτ.23849/12-7-18).
ΘΕΜΑ 120ό: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΗ5525 ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΠΟΥΡΗΣ ( ΑΡΙΘ. 704 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ) (αρ.πρωτ.23852/12-7-18).
ΘΕΜΑ 121ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΗ5524 ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΠΟΥΡΗΣ ( ΑΡΙΘ. 709 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ) (αρ.πρωτ.23858/12-7-18).
ΘΕΜΑ 122ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΗ3034 ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΠΟΥΡΗΣ ( ΑΡΙΘ. 707 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ) (αρ.πρωτ.23855/12-7-18).
ΘΕΜΑ 123ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΗ2304 ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΠΟΥΡΗΣ ( ΑΡΙΘ. 711 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ) (αρ.πρωτ.23860/12-7-18).
ΘΕΜΑ 124ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΗ2219 ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΠΟΥΡΗΣ ( ΑΡΙΘ. 710 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ) (αρ.πρωτ.23859/12-7-18).
ΘΕΜΑ 125ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΗ2219 ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΠΟΥΡΗΣ ( ΑΡΙΘ. 700 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ) (αρ.πρωτ.23847/12-7-18).
ΘΕΜΑ 126ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕ59569 ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΠΟΥΡΗΣ ( ΑΡΙΘ. 708 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ) (αρ.πρωτ.23857/12-7-18).
ΘΕΜΑ 127ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΗ3034 ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΠΟΥΡΗΣ ( ΑΡΙΘ. 749 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ) (αρ.πρωτ.23868/12-7-18).
ΘΕΜΑ 128ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΗ2253 ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΠΟΥΡΗΣ ( ΑΡΙΘ. 748 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ) (αρ.πρωτ.23866/12-7-18).
ΘΕΜΑ 129ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΜΕ107371 ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΥΙΟΙ ΟΕ (ΑΡΙΘ. 751 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ) (αρ.πρωτ.23913/13-7-18).
ΘΕΜΑ 130ό: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΜΕ59569 ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΥΙΟΙ ΟΕ (ΑΡΙΘ. 750 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ) (αρ.πρωτ.23914/13-7-18).
ΘΕΜΑ 131ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΚΗΗ5524 ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΥΙΟΙ ΟΕ (ΑΡΙΘ. 752 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ) (αρ.πρωτ.23912/13-7-18).
ΘΕΜΑ 132ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΚΗΟ5556 ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΥΙΟΙ ΟΕ (ΑΡΙΘ. 696 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ) (αρ.πρωτ.23916/13-7-18).
ΘΕΜΑ 133ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΚΗΙ7312 ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΥΙΟΙ ΟΕ (ΑΡΙΘ. 689 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ) (αρ.πρωτ.23924/13-7-18).
ΘΕΜΑ 134ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΚΗΗ3183 ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΥΙΟΙ ΟΕ (ΑΡΙΘ. 695 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ) (αρ.πρωτ.23917/13-7-18).
ΘΕΜΑ 135ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΚΗΙ3145 ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΥΙΟΙ ΟΕ (ΑΡΙΘ. 697 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ) (αρ.πρωτ.23915/13-7-18).
ΘΕΜΑ 136ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΚΗΙ3072 ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΥΙΟΙ ΟΕ (ΑΡΙΘ. 753 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ) (αρ.πρωτ.23911/13-7-18).
ΘΕΜΑ 137ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΚΗΙ3072 ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΥΙΟΙ ΟΕ (ΑΡΙΘ. 690 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ) (αρ.πρωτ.23923/13-7-18).
ΘΕΜΑ 138ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΚΗΗ6247 ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΥΙΟΙ ΟΕ (ΑΡΙΘ. 725 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ) (αρ.πρωτ.23912/13-7-18).
ΘΕΜΑ 139ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΚΗΗ6247 ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΥΙΟΙ ΟΕ (ΑΡΙΘ. 694 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ) (αρ.πρωτ.23918/13-7-18).
ΘΕΜΑ 140ό: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΚΗΗ6168 ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΥΙΟΙ ΟΕ (ΑΡΙΘ. 693 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ) (αρ.πρωτ.23919/13-7-18).
ΘΕΜΑ 141ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΚΗΗ5529 ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΥΙΟΙ ΟΕ (ΑΡΙΘ. 692 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ) (αρ.πρωτ.23920/13-7-18).
ΘΕΜΑ 142ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΚΗΗ5525 ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΥΙΟΙ ΟΕ (ΑΡΙΘ. 691 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ) αρ.πρωτ.23922/13-7-18).
ΘΕΜΑ 143ο: Έγκριση τροποποίησης σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 132 παρ. 1 περ. γ’ του Ν4412/2016, για την προμήθεια αλατιέρας – λεπίδας αποχιονισμού
ΘΕΜΑ 144ο: Έγκριση τροποποίησης σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 132 παρ. 1 περ. γ’ του Ν4412/2016, για την προμήθεια sσειρήνων συναγερμού πολιτικής άμυνας.
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΘΕΜΑ 145ο: Έγκριση Διενέργειας (Αναγκαιότητας) Προμήθειας Καλύμματος Πιάνου με Ουρά.
ΘΕΜΑ 146ο: Έγκριση Διενέργειας (Αναγκαιότητας) Προμήθειας Ηλεκτρικών Πιάνων.
ΘΕΜΑ 147ο: Έγκριση Διενέργειας (Αναγκαιότητας) Προμήθειας Αναλογίων Ομιλητών/Συνεδρίων (Podium).
ΘΕΜΑ 148ο: Έγκριση αναγκαιότητας, δαπάνης και ψήφιση (διάθεση) πίστωσης για τον Εορτασμό του Αγίου Παντελεήμονα στη ΔΚ Κρυονερίου.
ΘΕΜΑ 149ο: Έγκριση αναγκαιότητας, δαπάνης και ψήφιση (διάθεση) πίστωσης για την ενοικίαση πλαστικών καθισμάτων για τις εκδηλώσεις του Δήμου Διονύσου για το έτος 2018.
ΘΕΜΑ 150ό: Κατανομή Πιστώσεων του Υπουργείου Εσωτερικών για επισκευή και συντήρηση των Σχολικών Κτιρίων έτους 2018, Α’ βάθμιας και Β’ βάθμιας εκπαίδευσης ποσού 100.499,02 €.
ΘΕΜΑ 151ο: Α’ και Β’ Κατανομή πιστώσεων του Υπουργείου Εσωτερικών για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έτους 2018 ποσού 136.494,94€.
ΘΕΜΑ 152ο: Έγκριση αναγκαιότητας αναβολής της προγραμματισμένης συναυλίας με την Άλκηστη Πρωτοψάλτη με τίτλο “Κάτω από τα αστέρια”.
ΘΕΜΑ 153ο: Έγκριση τροποποίησης σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 132 παρ. 2 του Ν4412/2016,μίσθωσης λεωφορείου, για την μεταφορά των παιδιών που συμμετέχουν στην διοργάνωση των καλοκαιρινών δράσεων Αθλητισμού, Παιδείας και Πολιτισμού -Summer Camp Διονύσου 2018».
ΘΕΜΑ 154ο: Έγκριση Διενέργειας Αναγκαιότητας για την παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου για την υπηρεσία με τίτλο: “Τεχνική υποστήριξη Κέντρου Κοινότητας Δήμου Διονύσου”.

Προηγούμενο άρθροΜε απλή αναλογική οι αυτοδιοικητικές εκλογές ενώ “έσπασε” στα δύο η Περιφέρεια Αττικής
Επόμενο άρθροΟ Βασίλης Σούλης επικεφαλής του προπονητικού τμήματος του ΑΟ Διονύσου

Απάντηση