Αρχική Τοπικα Νεα Δημοτικό Συμβούλιο Καμερές στα σχολεία αποφάσισε η Σχολική Επιτροπή

Καμερές στα σχολεία αποφάσισε η Σχολική Επιτροπή

1
0

Ένα πιλοτικό πρόγραμμα που περιλαμβάνει την τοποθέτηση καμερών ασφαλείας στο προαύλιο χώρων πέντε δημοτικών σχολείων αποφάσισε, η πρωτοβάθμια σχολική επιτροπή.

Πιο συγκεκριμένα οι κάμερες θα τοποθετηθούν στο 1ο και 2ο Αγ. Στεφάνου, και στα δημοτικά Δροσιάς, Άνοιξης και Ροδόπολης, Απώτερος στόχος να επεκταθεί και στα 26 Δημοτικά και Νηπιαγωγεία του Δήμου Διονύσου.

Οι κάμερες σύμφωνα με την πρόεδρο της επιτροπής θα λειτουργούν ως εξής: Η καταγραφή αφορά τον προαύλιο χώρο των σχολείων, από τις 21:00 ως τις  6 το πρωί τις καθημερινές και όλο το 24ωρο σαββατοκύριακα και αργίες,  Όταν κάποιος θα εισέλθει στο σχολείο, μέσω φωνητικής ειδοποίησης θα καλείται να απομακρυνθεί και ταυτόχρονα θα προσέρχεται και περιπολικό της εταιρείας security.

Σε ότι αφορά το κόστος έχει ως εξής: Σε κάθε σχολείο θα τοποθετηθούν τέσσερις κάμερες, με εφάπαξ δαπάνη 13.000 ευρώ με μηνιαία συνδρομή 200 ευρώ ανα σχολείο. Το δεύτερο σχέδιο θέλει τον τοποθέτηση επτά καμερών, με το κόστος ν’ ανέρχεται στις 18.000 ευρώ ανά σχολείο και μηνιαία συνδρομή 300 ευρώ.

Πρέπει να σημειωθεί ότι σύμφωνα πάντα με την Λίτσα Κανακάρη, η σχολική επιτροπή δαπάνησε περίπου 15.000 ευρώ για να επισκευάσει φθορές που είχαν σημειωθεί σε σχολεία του Δήμου.

Σε ότι αφορά το νομικό πλαίσιο αναφέρεται το εξής: 

 

8. Η καταγραφή ήχου ή εικόνας με συστήματα βιντεοεπιτήρησης εγκατεστημένα σε χώρους των δημόσιων σχολικών μονάδων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κατά τη διάρκεια της λειτουργίας των μονάδων αυτών, απαγορεύεται. Η καταγραφή ήχου ή εικόνας μέσω τέτοιων συστημάτων, εγκατεστημένων στους χώρους των ως άνω δημόσιων σχολικών μονάδων από τους Δήμους, επιτρέπεται στο πλαίσιο άσκησης της αρμοδιότητάς τους για φύλαξη των σχολικών κτιρίων, σύμφωνα με την υποπερίπτ. 1 της περίπτ. Στ΄ του Κεφαλαίου Ι΄ του άρθρου 75 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006, Α’ 114), μόνο κατά το χρόνο μη λειτουργίας των σχολικών μονάδων.

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων που καταγράφονται ενημερώνει με τρόπο πρόσφορο, εμφανή και κατανοητό όποιον πρόκειται να εισέλθει στο χώρο όπου λειτουργεί σύστημα βιντεοεπιτήρησης, ότι στο χώρο λειτουργεί τέτοιο σύστημα και παρέχει, εφόσον του ζητηθεί, πληροφορίες για τον σκοπό της επεξεργασίας, το είδος, την εμβέλεια και τους χώρους εγκατάστασης του χρησιμοποιούμενου συστήματος, καθώς και το χρονικό διάστημα τήρησης των δεδομένων.

 

Απάντηση