Αρχική Τοπικα Νεα Δημοτικό Συμβούλιο Η πρώτη συνεδριάση του Δημοτικού Συμβουλίου, για το 2019

Η πρώτη συνεδριάση του Δημοτικού Συμβουλίου, για το 2019

2
0

Πρώτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, για το 2019,είναι προγραμματισμένη την Τρίτη 8/1 στις 18:30. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι 18. Η προηγούμενη συνεδρίαση αυτή της 27ης Δεκεμβρίου, είχε αναβληθεί λόγω μη απαρτίας.    

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση της αριθ. 102/17-12-2018 απόφασης του Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ. KOINΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Η ΕΣΤΙΑ με θέμα “Λήψη απόφασης για την έγκριση του ισολογισμού του Ν.Π Δ.Δ ΚΟΙ.ΠΑ.Π Η ΕΣΤΙΑ και της αντίστοιχης έκθεσης του ορκωτού λογιστή της διαχειριστικής περιόδου (από 1-1-2017 έως 31-12-2017”.
ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση της αριθ. 103/17-12-2018 απόφασης του Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ. KOINΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Η ΕΣΤΙΑ με θέμα «Έγκριση απολογιστικών στοιχείων του Ν.Π Δ.Δ ΚΟΙ.ΠΑ.Π Η ΕΣΤΙΑ οικονομικού έτους 2017 Διάστημα από 01/01/2017 έως 31/12/2017)».
ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση της αριθμ. 19/19-12-2018 απόφασης του Δ.Σ του Δημοτικού Οίκου Ευγηρίας «ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΙ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ» με θέμα «Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2017».
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση χρονικής παράτασης (μη ουσιώδηs τροποποίηση) της υπ’ άριθμ 43054/27-12-2017 σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 132 παρ. 1 περ. ε’ του Ν4412/2016, για την «Ανάθεση για την Προμήθεια ειδών και εξοπλισμού Υπηρεσίας Πράσινου” ΑΔΑΜ: 17SYMV002529442)
ΘΕΜΑ 5ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ.
ΘΕΜΑ 6ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Προμήθεια υπηρεσίας συντήρησης κλαδοφάγου μηχανήματος».
ΘΕΜΑ 7ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Υπηρεσίες Συντήρησης Μεταλλικών Κατασκευών κτιρίων & Κοινόχρηστων Υποδομών του Δήμου».
ΘΕΜΑ 8ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «για την ηχοφωτιστική κάλυψη των πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου Διονύσου».
ΘΕΜΑ 9ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «για την Επίστρωση μοκέτας, για το 1ο Χριστουγεννιάτικο Φεστιβάλ Παιδικών – Νεανικών Χορωδιών Δήμου Διονύσου την Κυριακή 16 Δεκεμβρίου 2018».
ΘΕΜΑ 10ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ “για την επιμέλεια ορχήστρας, στο 1ο Χριστουγεννιάτικο Φεστιβάλ Παιδικών – Νεανικών Χορωδιών Δήμου Διονύσου, την Κυριακή 16 Δεκεμβρίου 2018”.
ΘΕΜΑ 11ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «για τη συμμετοχή υπαλλήλων του Δήμου Διονύσου σε σεμινάρια και συνέδρια με σκοπό την επιμόρφωσή τους».
ΘΕΜΑ 12ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ “για την επιμέλεια, παραγωγή και εκτέλεση της μουσικής συναυλίας με τους Burger Project την Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου 2018”.
ΘΕΜΑ 13ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ “για την επιμέλεια, παραγωγή και εκτέλεση της μουσικής συναυλίας με τους KΟZAMOSTRA και 7μελή ορχήστρα (κιθάρα, μπάσο, ντραμς,πλήκτρα, σαξόφωνο, κιθάρα)”.
ΘΕΜΑ 14ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ “για την επιμέλεια, παραγωγή και εκτέλεση του μουσικού προγράμματος με τον Κώστα Μαρτάκη στο 1ο Χριστουγεννιάτικο Φεστιβάλ Παιδικών – Νεανικών Χορωδιών Δήμου Διονύσου, την Κυριακή 16 Δεκεμβρίου 2018”.
ΘΕΜΑ 15ο: «ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Υπηρεσία Μαζικής Αποστολής Φυλλαδίων Κανονισμού Καθαριότητας του Δήμου Διονύσου».
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΘΕΜΑ 16ο: Εισήγηση επί προτάσεως δωρεάν παραχώρησης χρήσης πυροσβεστικού οχήματος.
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση απολογισμού χρήσης έτους 2015 του ΝΠΔΔ Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Διονύσου.
ΘΕΜΑ 18ο: Δ’ Κατανομή πιστώσεων του Υπουργείου Εσωτερικών για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έτους 2018 ποσού 68.350,00€.

Απάντηση