Αρχική Τοπικα Νεα Κοινωνικοί Φορείς Η ετήσια γενική συνέλευση των Δρυάδων

Η ετήσια γενική συνέλευση των Δρυάδων

2
0

Σε ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση καλεί τα μέλη του ο Περιβαλλοντικός- Πολιτιστικός Σύλλογος Κρυονερίου ΔΡΥΑΔΕΣ την Κυριακή 24/3, και σε περίπτωση μη απαρτίας, την Κυριακή 31 Μαρτίου, στην αίθουσα του Συλλόγου:

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ – ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ «Δ Ρ Υ Α Δ Ε Σ»
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Το Δ.Σ συγκαλεί σε Ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση τα μέλη που θα γίνει
στις 24 Μαρτίου 2019, στην αίθουσα του Συλλόγου και ώρα 11:00πμ.
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Απολογισμός πεπραγμένων Δ.Σ για το χρονικό διάστημα 19/03/2018 έως 24/03/2019
2. Ταμειακός απολογισμός για το ίδιο χρονικό διάστημα.
3. Συζήτηση επί των πεπραγμένων.
4. Τροποποίηση καταστατικού στα άρθρα:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α/Άρθρο 2: Σκοποί του Συλλόγου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β/Άρθρο 4: Τα μέλη
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε: άρθρο 25: Περί Γενικών Συνελεύσεων (7η παράγραφος)
Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν σε αυτήν παρίσταται αυτοπροσώπως, το μισό πλέον ενός τουλάχιστον του όλου αριθμού των μελών του Συλλόγου, που είναι και ταμειακά ενημερωμένα.
Ταμειακά ενημερωμένα μέλη θεωρούνται αυτά που κατέβαλαν τις συνδρομές τους, μέχρι και την έναρξη της Γεν. Συνέλευσης.
Στην περίπτωση που δεν επιτευχθεί η νόμιμη απαρτία, η Γεν. Συνέλευση θα επαναληφθεί την Κυριακή 31 Μαρτίου, στις 18:00 στην αίθουσα του Συλλόγου.
Για το Δ.Σ
Η Πρόεδρος Ρένα Παναγοπούλου
Η Γεν. Γραμματέας Έφη Μαμαλάκη

Απάντηση