Αρχική Τοπικα Νεα Δημοτικό Συμβούλιο Δημοτικά Συμβούλια: Μειώθηκαν οι αρμοδιότητές τους με εκπρόθεσμη τροπολογία

Δημοτικά Συμβούλια: Μειώθηκαν οι αρμοδιότητές τους με εκπρόθεσμη τροπολογία

1
0

Νέο χτύπημα στην δημοκρατικότερη λειτουργία των δήμων, ήρθε από την κυβέρνηση και με νέα τροπολογία, αφαίρεση δύο αρμοδιότητες, απο τα δημοτικά συμβούλια και τις μετέφερε στις Οικονομικές Επιτροπές των δήμων. Και τις Οικονομικές επιτροπές βασιλεύει ο εκάστοτε δήμαρχος.

Ι]Η 1η αρμοδιότητα αφορά την ανάθεση σε ιδιώτες της καθαριότητας, του πρασίνου, του ηλεκτροφωτισμού.

Η Κυβέρνηση αντικατέστησε την παρ.1του αρ.61 του ν.3979/2011, την οποία η ίδια είχε στα τέλη Οκτωβρίου αντικαταστήσει με το αρ.178 του ν.4635/30.10.2019.

Σύμφωνα με την επιχειρηματολογία της Κυβέρνησης, η αποφασιστική αρμοδιότητα μεταφέρεται στην Οικονομική Επιτροπή «για λόγους ευελιξίας και ταχύτητας των σχετικών διαδικασιών ».

ΙΙ]Με τη δεύτερη παρέμβαση, προστίθεται μία επιπλέον αρμοδιότητα στην παρ.1 του αρ.72 «Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής Δήμων» του Καλλικράτη (ν.3852/2010).

Είναι η 5η φορά που η νυν Κυβέρνηση αλλάζει το συγκεκριμένο άρθρο

– στις αρχές Αυγούστου, με την παρ.1 του αρ.3 του ν.4623/2019 το αντικατέστησε ολόκληρο,

– στα τέλη Αυγούστου, με την παρ.9 του αρ.10 του ν.4625/2019 άλλαξε δύο σημεία της παρ.1,

– τον Οκτώβριο, με την παρ.1 του αρ.177 του ν.4635/2019 άλλαξε πάλι δύο σημεία της παρ.1,

και τώρα πάλι αλλάζει την ίδια παρ.1, προσθέτοντας την εξής περίπτωση:

« κβ. Αποφασίζει για την υποβολή προτάσεων εκ μέρους του Δήμου για τη χρηματοδότηση ή επιχορήγηση δράσεων, προγραμμάτων και αντίστοιχων έργων από εθνικούς πόρους ή/και πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή/και οποιουδήποτε άλλου Φορέα. »

Πηγή: Αιρετός

Απάντηση